A través de la present política de privacitat GJM,S.A. desitja informar a totes les persones que naveguin i accedeixin al lloc web www.gjm-group.com sobre els tractaments de dades personals realitzades.
L’accés al lloc web no requereix un registre previ. En tot cas, l’Usuari amb la seva navegació accepta íntegrament la present política de privacitat i política de cookies.
Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.
GJM,S.A., de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDyGDD), en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades li facilita la següent informació:

Responsable del Tractament:

Raó Social: GJM, S. a.
NIF: A58267204
Adreça: C/ Josep Torelló, 19-21 – 08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
Correu electrònic: [email protected]

Finalitat del tractament i conservació de les dades: Tractem les dades i la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de:

    • Gestionar l’ús de les funcionalitats posades a disposició a través del Lloc web, entre elles, la resposta a sol·licituds i/o consultes realitzades, així com la preparació de pressupostos.
      Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui la relació contractual i/o negocial entre l’Usuari i GJM, S. a. Per al cas que les sol·licituds efectuades per un usuari no mantinguin una relació contractual, les dades es conservaran fins a haver resolt aquesta sol·licitud.
    • Mantenir informats als Usuaris de productes i/o serveis de GJM, S. a., a través de correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents, sempre que l’Usuari hagi prestat el seu consentiment marcant la casella corresponent.
      Les dades es conservaran mentre l’usuari no exerceixi el seu dret de revocació o oposició al tractament.

Legitimació: El tractament d’aquestes dades està legitimat el consentiment que dóna l’interessat a través de la casella d’acceptació corresponent.

Comunicació de les dades: No es comunicaran a uns altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat.

Transferències internacionals de dades: No es realitzen Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea.

Drets que assisteixen a l’Interessat: L’interessat té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Així mateix, l’informem que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió (Dret a l’oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit a C/ Josep Torelló, 19-21 – 08430 La Roca del Vallés (Barcelona), o correu electrònic [email protected]

Així mateix, S’informa l’interessat que podrà revocar el consentiment de l’enviament de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a [email protected]

La persona interessada pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control en matèria de protecció de dades competent, que actualment és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de la seva seu electrònica: www.sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web, o enviant un escrit a C/ Jorge Juan núm.6 – 28001 MADRID.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en l’apartat de contacte?

En cuanto a los formularios del Sitio Web, el Usuario tiene que cumplimentar los marcados como “requerido”. No completar los datos personales requeridos o hacerlo parcialmente puede suponer que GJM, S.A. no pueda atender sus solicitudes y, en consecuencia, GJM, S.A. quedará exonerada de toda responsabilidad por la no prestación o la prestación incompleta de los servicios solicitados.
Los datos personales que el Usuario facilita a GJM, S.A. tienen que ser actuales para que la información de los registros esté actualiza y sin errores. El Usuario responderá de la veracidad de los datos facilitados.

Quines mesures de seguretat té implantada l’empresa?

GJM, S.A. informa que el tractament que realitza de dades personals es realitza en tot moment de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i dels serveis de la societat de la informació.
GJM, S.A. té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el qual preveu la normativa vigent.

Posa’t en contacte amb nosaltres

C/. Josep Torelló, 19-21
Barri La Torreta 08430
La Roca del Vallés
Barcelona – España

CONTACTA’NS

T +34 938 606 162
F +34 938 606 333

[email protected]